10 000 лева глоба наложи РИОСВ на „Агрия“ АД - DC news

10 000 лева глоба наложи РИОСВ на „Агрия“ АД

РИОСВ – Пловдив глобява с 10 000 лева „Агрия“ АД за нарушение на екологичното законодателство. Тя е на основание Закона за опазване на околната среда заради изпускане на отпадъчни води с високи концентрации на метали, резултат от производството на фирмата, което е довело до измиране на риба в река Чепеларска в участъка при моста на село Катуница на 24 юли тази година.

При извънредна проверка експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда констатираха нарушения от страна на предприятието за производство на препарати за растителна защита „Агрия“ АД. Експертите са установили следните показатели на замърсения участък на реката: рН – 7.12, разтворен кислород – 6,5 мг/л, електропроводимост – 1735 µS/сm при норма 750 µS/сm. Взетите проби от Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда показват многократно превишаване на стандартите за качество на околната среда, което съответства на установените високи стойности на измерената електропроводимост.

Подобни статии

Top