10 хиляди лева глоба заради замърсяването на река Въча край Кричим

Заради замърсяване на река Въча на НЕК ЕАД ще бъде наложена санкция от 10 000 лева

На НЕК ЕАД ще бъде наложена санкция в размер на 10 000 лева заради замърсяване на изтичащите води от ВЕЦ „Въча 1” в р. Въча. Наказанието е заради констатирано превишение на съществуващата норма за нефтопродукти в повърхностни води – „без видим филм и мирис“.

Проверката по сигнал за замърсяване на река Въча в района на град Кричим беше извършена на 13.12.2019 г. от съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив.

Установено беше, че от мястото на изтичане на преработени води от ВЕЦ „Въча 1” на промеждутъци се оттичат в реката петна (филм) на повърхността на водното течение.

Взетата тогава проба повърхностни води беше изпитана по няколко показателя: температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), желязо, манган, мед, цинк, калциево-карбонатна твърдост и нефтопродукти. Анализът на резултатите е извършен съгласно Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Протоколът от изпитване на повърхностни води на Регионална лаборатория – Пловдив показва, че по  време на вземане на пробата е установен видим филм на повърхността на водата, а резултатът от изпитването показва стойност за нефтопродукти 0,24 mg/l.

 

Подобни статии

Top