10 млн. лв. заделя МОН за стимул на ВУЗ-овете да обучават учители-вдъхновители (ВИДЕО)

Парите са за национални програми в системата на висшето образование

10 млн. лв. са планирани в проектобюджета на МОН за 2020 година за национални програми в системата на висшето образование. Това съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в конференция на тема „Компетентностно базирано образование и педагогиката на 21 век“.

По думите му ще бъдат предвидени средства за практика на завършващите с педагогическа правоспособност и за т.нар. базови училища, както и за други програми. „Тяхната цел е да бъдат гъвкав инструмент, с който да накараме ВУЗ-овете да разработят конкретни политики или да ги насочат към конкретни дейности. С тези национални програми ще стимулираме висшите училища да променят учебните програми, особено в професионалните направления“, посочи министър Вълчев.

По думите му важно е как образованието прави прехода към на 21-ви век, тъй като това се случва във всички образователни системи. Този преход трябвало да мине през промяна на учебните програми, компетентностния подход, както и през методите на преподаване.

„То трябва да е по-интердисциплинарно, в по-голяма степен да провокира интереса на учениците, минава през изпитните програми и материали, за какво изпитваме учениците. Цялата тази промяна я формулираме под думите компетентностен подход, но тя включва много повече от ключовите компетентности за училищното образование. Освен базовите компетентности  на бъдещите учители, ще се добавят още предприемачески, граждански,обществени и дигитални умения, занапред ще трябва да залегнат и такива, свързани с взаимодействие с машини, базирани на изкуствен интелект, разбиране на алгоритми и дигитална креативност. Предполага се, че сегашните ученици ще активни на пазара на труда през следващите 40-50 години и ще им се налага да работят с машини, затова трябва да бъдат подготвени“, подчерта Вълчев.

1 2

Подобни статии

Top