10 сигнала за горящи сухи треви и храсти вдигнаха накрак огнеборците в Пловдив

Със затопляне на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност

Близо 10 сигнала за горящи сухи треви и храсти в землищата на няколко села около Пловдив  вдигнаха на крак огнеборците от почти всички служби на дирекцията.

Два екипа пожарникари гасиха четири огнища сухи треви, обхванали различни места около язовира в с. Марково. Само за последните два часа огнеборците са гасили храсти и треви в селата Марково, Строево, Ягодово, Любен, Богданица, Катуница и Войводиново.

Със затопляне на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти.

Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар.

Практиката показва, че при палене на суха растителност без спазване на необходимите мерки за пожарна безопасност, огънят може да засегне сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застраши човешки живот.

Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня.

Тази опасност значително се увеличава при наличие на вятър. Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.

Подобни статии

Top