100 талантливи ученици представят постиженията си в Пловдив

Проявата е по проекта „Твоят час“

РУО – Пловдив организира заключителната публична изява на учениците от училищата в област Пловдив, участници в проекта „Твоят час“ днес от 10:00 ч. в залата на Аграрен университет – град Пловдив. Учениците ще представят своите постиженията в различни клубове по проекта „Твоят час“.

На сцената ще се качат повече от 100 таланти – певци, танцьори, рецитатори, актьори. Ще участват ученици от СУ „Хр. Г. Данов, гр. Пловдив, СУ „Св. св.  Кирил и Методий“, гр. Пловдив, ЕГ „Пловдив“, СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив, СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив, ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив, ОУ „Граф Игнатиево“, с. Граф Игнатиево, ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив, НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил.

В изложба във фоайето свои творби ще подредят ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Ръжево Конаре, ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, СУ „Найден Геров“, гр. Пловдив, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив, ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица, ПГТ „Гоце Делчев“, гр. Пловдив, ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Хисаря.

Редом с учениците ще се изявяват и учители, които ще представят резултати от експерименталната си работа по проекта „Твоят час“ – ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

Целта е стимулиране творческите търсения и креативността на педагогическите специалисти, ръководители на групи по проекта „Твоят час“, генериране на идеи, откриване на възможности за развитие интересите и подкрепа на учениците.

Подобни статии

Top