100 жители на община „Родопи” ще ползват услуги по „Патронажна грижа +“

Процедурата за подбор на кандидат-потребители за ползване на  услугите започна

Община „Родопи” спечели проект по програма „Патронажна грижа +“.Средствата представляват безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.002-0197 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с бенефициент Министерство на труда и социалната политика.

В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на потребителите до 2 часа на ден. Патронажната грижа включва комплекс от услуги като помощ в дома, медицински услуги, психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

От услугите ще могат да се възползват около 100 души. Това са възрастни, над  54 години, които имат затруднения при самообслужване и хора с увреждания,  нуждаещи се от грижа, в т.ч. с чужда и без чужда помощ.

Помощ на нуждаещите се ще оказват  15 домашни помощници, 2 рехабилитатори и толкова психолози, 3 медицински сестри и социален работник.

Процедурата за подбор на кандидат-потребители за ползване на здравно-социални услуги започва от днес. Документите може да се подават лично или от упълномощено лице в деловодството на Община ,,Родопи‘‘, всеки делничен ден от 08:30 – 17.00 ч., или на мейл адрес: delovodstvo@rodopi.bg.

Първоначалният срок за прием е до 10.09.2021 г. /петък/ включително. След този период документи ще се приемат по време на целия период на проекта, но ще бъдат обработени след стартирането на услугата ,,Патронажна грижа‘‘, считано от 01.10.2021 г.

За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса, информират от администрацията на община „Родопи”.

Подобни статии

Top