104 000 жители на Пловдив и областта са подновили личните си документи - DC news

104 000 жители на Пловдив и областта са подновили личните си документи

От началото на годината до момента

104 000 лични карти, 57 000 паспорта и 56 600  свидетелства за управление на МПС, валидността на които изтича през тази и следващата година са подменени от служителите на звената в сектор БДС към последните работни дни за 2020 година, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Пловдив.

През целия период на въведеното извънредно положение звената на територията на областта работеха в нормален режим, но при въведени строги противоепидемични мерки. С оглед улесняването на административното обслужване ОДМВР Пловдив въведе и комплекс от мерки, които са причина над 10 000 души, чийто лични карти изтичат през 2021 година да не чакат последния момент, а да предприемат предсрочна подмяна още сега.

Според последните промени в параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г. , срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. При желание или необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок. Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Използването на мобилни екипи, които не откъсват работещите от местоработата им, както и възможността заявленията за подмяна на лични документи да бъдат подавани, а готовите- получавани  във всяко едно районно полицейско управление, подпомогнаха процеса на подмяна и осигуриха равномерно натоварване на 13-те звена на сектора. Припомняме, че заявления за издаване на лични документи- лична карта, паспорт и СУМПС с обикновена услуга (до 30 дни),  могат да се подават във всяко районно полицейско управление и в сектора на ул.“Волга“ 70, ако постоянния адрес е на територията на област Пловдив, независимо от това в кой район или населено място е конкретния постоянен адрес на подалия заявление за смяна. Получаването на готовите документи се извършва в звената, където заявленията са подадени. Заявления за документи за самоличност – лична карта и/или паспорт-  БЪРЗА УСЛУГА (3 работни дни) се приемат в 01, 02, 03, 04, 05 и 06 РУ Пловдив. Сектор “Български документи за самоличност” приема заявления за издаване на документи за самоличност (лична карта и/или паспорт) ОБИКНОВЕНА, БЪРЗА И ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ( 8 работни часа). Възможно е подаването на заявление за издаване на документи по електронен път чрез интернет на сайта Електронните административни услуги на МВР (https:\\e-uslugi.mvr.bg) за гражданите които притежават квалифициран електронен подпис.

Подобни статии

Top