11 деца са настанени в центъра от семеен тип в Асеновград

Център за деца с увреждания в Асеновград

Община Асеновград стратира втория етап от проекта „Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания“. Той е на стойност почти 185 хиляди лева и се финансира по ПО „Развитие на човешките ресурси“. Новоизграденият център за настаняване от семеен тип вече функционира. Нает е необходимият персонал, настени са децата и е запълнен капацитетът му.

Центърът осигурява дом в среда близка до семейната за 14 деца и лица с увреждания до 29 години. Настаняването на децата е започнало поетапно от началото месец май тази година като на 22 май са били настанени и последните деца. В момента там живят 11 деца. Дванадесетото одобрено дете е било осиновено преди стратирането на услугата.

7 от децата посещават дневния център за такива лица. Останалите четири не, защото са пълнолетни. 10 от обитателите на ЦНСТ Асеновград са редовни ученици в помощното училище в града. Само едно ще бъде на индивидуално обучение заради заболяване. Решен е проблемът с намирането на лични лекари и всички деца имат свое джипи. Проектът е спродължителност до 30 април догодина. Общината е отпавила искане към отговорните държавни институции от 1 май 2015 г.  услугата да стане делегирана от държавата дейност.

Ако това не стане, е възможно финасовата издръжка на ценътра да се поеме от Община Асеновград. При всички случаи от 1 януари 2016 година издръжката на ЦНСТ Асеновград ще стане делегирана от държавата дейност.

 

 

 

Подобни статии

Top