11 дела образува Административния съд в Пловдив заради изборите

6. Административно дело е образувано също и по жалба на Димитър Сотиров, избран за общински съветник  в ОбС – Куклен от листата на  ВМРО-БНД. То е  срещу решението на ОИК – Куклен, относно заявление, подадено от Сотиров за отказ от правото да бъде общински съветник, преди полагане на клетва за общински съветник.

7. Дело е образувано и по жалба на Рустем Мурад, упълномощен представител на ДПС и Тончо Бонев срещу решението на ОИК-Карлово относно избиране на общински съветници.

8. Тончо Бонев, кандидат за кмет на Община Карлово е обжалвал решение на ОИК – Карлово за избора на кмет на Община Карлово. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 08.11.2019 г., от 10,30 часа;

9. Райна А. и Ваня М. са обжалвали разпореждае на съда от 05.11.2019 г., но делото е без движение  до посочване в 24-часов срок от съобщението на обжалвания административен акт, кой е издател на същия;

10. Административно дело е образувано и по жалби на Стоянка Мавродиева – кандидат за общински съветник от листата на ПП „МИР“, Иван Ангелов – кандидат за общински съветник от листата на ПП „МИР“, както и на  ПП „ГЕРБ“, представлявана от Стоян Богданов и Стоил Стоев – кандидат за общински съветник от листата ПП „ГЕРБ“ против решение на ОИК – Стамболийски, относно обявяване на избрани общински съветници за Община Стамболийски, след проведените избори за общински съветници и кметове в Стамболийски на 27 октомври 2019 год. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 08.11.2019 г., от 10,00 часа.

11. Кандидатът за кмет на Стамболийски от ПП „МИР“ Атанас Мавродиев е обжалвал решението на ОИК – Стамболийски, относно избора на кмет на Община Стамболийски, след проведените избори за общински съветници и кметове в общината на 27 октомври 2019 год. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 12.11.2019г. от 10:00 часа.

1 2

Подобни статии

Top