11 са офертите за изработването на проект за основен ремонт на над 22 км от Троянския проход - DC news

11 са офертите за изработването на проект за основен ремонт на над 22 км от Троянския проход

Вижте кои са фирмите, подали оферти

11 са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 22,3 км от проход „Троянски“ /път ІІ-35 Троян – Кърнаре/, в участъка от Беклемето до с. Кърнаре в област Пловдив /от км 103+055 до км 125+349/. Изработването на техническите проекти е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

Целта на проекта е да се осигури целогодишна проходимост на републиканския път през най-високия старопланински проход в страната и да се подобри свързаността в региона. Трасето преминава  изцяло в планински терен с големи надлъжни наклони и остри завои.

Отворените оферти са на:

ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД;
ВИА-ПЛАН ЕООД;
ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
РУТЕКС ООД;
Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД;
АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;
ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
ИЛИЯ БУРДА ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 445 880 лв. без ДДС.

Отворени са 6 оферти и в обществената поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на около 8,4 км от Подбалканския път I-6 София – Бургас, в участъка от границата между Софийска област и област Пловдив при отбивката за гр. Копривщица до моста „Зли дол“ при гр. Клисура /от км 216+142 до км 224+535/.

Отворени са офертите на:

ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
ВИА-ПЛАН ЕООД;
АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;
ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
ИЛИЯ БУРДА ЕООД.

Индикативната стойност на поръчката е 167 860 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни. Предвидено е проектирането на ремонта както на първокласното трасе, което е в планински терен, така и на 9 виадукта в участъка.

Подобни статии

Top