11 загинали при пожари в Пловдивско за 2020 г., 31 са пострадалите

Намаление в броя на пожарите отчитат за 2020 г. от пловдивската пожарна

11 души са загинали при пожари в Пловдивско през миналата година, отчетоха от РДПБЗН-Пловдив. Пострадалите от огнена стихия са 31 души, уточниха от пловдивската дирекция.

Значително понижение на броя на пожарите отчитат за 2020 година от дирекцията. Запазва се тенденцията най-много материални загуби да са нанесени в жилищния сектор и в отрасъл „транспорт и складиране“, както и от изминали периоди. Като най-характерни причини за възникване на пожари отново се очертават късо съединение и небрежност при боравене с открит огън.

С 1411 е намалял броят на регистрираните произшествия през отчетния период – за 2020 г. те са били 5498, а за 2019 г. – 6909. Ликвидирани са общо 3348 пожара, от които 684 с материални загуби. В 10 случая е оказана помощ на пострадали хора, а в 2 – при бедствия и аварии. 16 са сигналите, при които са осъществени издирвателни и/или спасителни дейности. Техническа помощ е оказана при 1064 произшествия и 88 катастрофи с моторни превозни средства. 362 са били дежурствата с противопожарна техника.

При пожарите по отрасли водещ е делът на „жилищно стопанство“ – 275 от общия брой възникнали. Следват отраслите „транспорт и складиране“ с 157 бр. и „селско и рибно стопанство“ с 85 бр.

И през тази година продължава да се наблюдава устойчивата тенденция от предходни периоди като най-чести причини за възникване на пожари да са късо съединение и небрежност при боравене с открит огън. И за двата показателя стойностите са 168.

Общо около 500 дка гора – иглолистна, широколистна и смесена, са унищожени от пожари през изминалата година. При ликвидиране на тези произшествия служителите са спасили близо 26200 дка дървесна растителност, 23700 дка посеви, 500 сгради и 135 моторни превозни средства.

Подобни статии

Top