1149 обвиняеми и подсъдими ще могат да упражнят правото си на глас днес

В Пловдив ще има две секции в местата за лишаване от свобода

1149 лица, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната, имат право да гласуват. Това сочат данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към 9 юли т.г. Това са обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на избори за 46-то Народно събрание. В затворите техният брой е 660, а в арестите –489.

Изборни секции ще бъдат разкрити във всички затвори, като техният брой е общо 13. В арестите секциите са 10.

Организацията на изборите в местата за лишаване от свобода е създадена съгласно Решение № 162-НС от 30.05.2021 г. на Централната избирателна комисия. Според Изборния кодекс, избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели. По време на изборния процес в арестите и затворите ще бъдат спазени всички изисквания, въведени с противоепидемичните мерки на територията на страната.

Подобни статии

Top