105 души ползват лични асистенти в Асеновград

105 души са ползват услугите на 102-ма лични асистенти в Асеновград, съобщиха от общинската администрация в града. От тях 16 са деца. Социалната услуга се предоставя на нуждаещите се от месец май. Тя се финансира по Проект ”Нови възможности за грижа”, който се изпълнява  от   Агенция за социално подпомагане  и  Община Асеновград.

Целевите групи, които могат да ползват услугата са хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

От старта на предоставянето на услугата до настоящия момент  общо потребители са 115 лица и 112 лични асистенти.

Подобни статии

Top