12-годишни палят котки и правят опит за въоръжен грабеж в Пловдив

Намаляване на престъпността и противообществените прояви при малолетните и непълнолетните през 2014 – та година отчете Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В доклада е отбелязано още, че има ръст на умишлените и непредпазливи телесни повреди и блудства. Между най-фрапиращите случаи са измъчването и умъртвяването по особено жесток начин на котки от две 12-годишни момчета.

Те са убивали, изкормвали и палили котки в пловдивския район „Тракия“.

153 са разкритите и регистрирани противообществени прояви и престъпления на непълнолетни и малолетни през 2014 – та година. Извършени са от 159 лица на възраст от 8 до 18 години. Спрямо 2013 – та броят им е намалял с 36, а извършителите с 54.

Престъпността спада, защото е променено отношението на гражданите и на държавните и частни предприятия и фирми към съхранение и опазване на личното имущество, обясни Петко Василев, зам.-председател на ОбКБППМН.

В доклада на комисията е посочено още, че се променя характерът на деянията – увеличават се агресивните прояви, умишлените телесни повреди, а 70-80% от престъпленията са кражби и грабежи.

Лоша тенденция е,че повторяемостта на деянията от едни и същи лица е по-голяма в сравнение с други години. 33 лица са извършили повече от едно деяние.

В отчета е посочено още, че потърпевшите малолетни и непълнолетни са 142, регистрираните блудства са 6, а изнасилванията 3 . Като при едно от блудствата малолетният извършител е заплашвал жертвата си и е използвал белезници.

Друг фрапиращ случай е опит на 12 годишно момче за въоръжен грабеж в един от МОЛ–овете. Детето е настанено в социално-педагогически интернат, а двете момчета заедно с родителите си са изпратени при специалисти в Центъра за социална адаптация,тъй като практиката показва,че този вид поведение има жизофренични симптоми, коментира Василев. 12 са осъдените непълнолетни и само един е с ефективна присъда.

Подобни статии

Top