12 пловдивски училища ремонтират дворове и спортни площадки с пари от Общината

Ето кои са те и какво ще се работи за подобряване на средата

Община Пловдив влага средства за подобряване облика на спортните площадки и дворните пространства в общинските училища с дейности за подмяна на настилки и стари и опасни съоръжения, както и за ремонтиране и изграждане на нови огради, съобщиха от градската администрация. „Въпреки трудностите за бюджета тригодишната образователна програма е приоритет и много държах да стартираме тази нова инициатива. Поддръжката на  дворовете е стар проблем и сега започваме да инвестираме в тях за целия период 1,4 млн. лева„, коментира кметът Здравко Димитров.

Интересът към пилотната подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“ – част от Общинската образователна програма 2020-2022 година, е изключително висок. В отдел „Образование и бизнес развитие“ са постъпили кандидатури на обща стойност над 776 000 лв. Още на първото заседание за разглеждането им е разпределена цялата сума в размер на 400 000 лева, утвърдена за финансовата 2020 година.

От общо 15 кандидатствали училища с проекти идеи, одобрени за финансиране са 12, чиито представени документи и заявени интервенции отговарят на заложените от Община Пловдив изисквания за допустимост на кандидатурите. Очакванията ни за 2021 г. е да има още по-голям брой желаещи училища, които да подобрят материалната си база и да осигурят по-добри условия на учениците за спорт и отдих в междучасията.

1 2

Подобни статии

Top