1208 лв. средна заплата в област Пловдив за третото тримесечие на годината

Пловдив е на седмо място в страната по размер на средната заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за третото тримесечие е нараснала спрямо тази през второто тримесечие с 5,1%, като достига 1208 лв. Това съобщават от Териториалното бюро на Националния статистически институт под тепетата.

За юли 2020 г. средното трудово възнаграждение е било 1 206 лв., за август – 1 181 лв., а за септември – 1 237 лева.

В някои от отраслите е регистрирано намаление на средната месечна работна заплата. Това са дейностите „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.2%, „Образование“ – с 1.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 0.9%.

Най-голям ръст

Икономическите дейности, в които е регистриран най-голям ръст на средната месечна заплата, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 41.5%, „Добивна промишленост“ – с 18.8% и „Държавно управление“ – с 16.7%.

1 2

Подобни статии

Top