13 язовира в страната преливат

контролират се язовирите в Асеновградско

13 язовира в страната преливат, съобщиха от Министерство на земеделието и храните. Това са язовирите Езерово, Изворово, Книжовник, Мандра, Звиница, Даскалово 2, Даскалово 1, Синята река (в Пловдив), Божурица и Ошане във Видин, Нови Пазар-1 и Кълново, област Шумен, „Пчелина” на р. Струма, „Виноградец” в област Пазарджик.

Това са предимно малки язовири, които се пълнят с вода няколко пъти през годината и  са разположени главно в областите Хасково, Кърджали и Шумен, в които паднаха интензивни валежи от дъжд и сняг през  предходната седмица.

Служители на „Напоителни системи”-ЕАД осъществяват постоянен контрол над всички 155 язовира в цялата страна, които се стопанисват от дружеството.

15 язовира са пълни над 85 %,  те са с отворени основни изпускатели и контролирано се изпускат. Около нито един язовир не е създадена опасност от заливане на населени места и земеделски земи.

От язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи”-ЕАД с най-големи водосбори са язовир „Жребчево”, „Тополница”, „Пчелина”, „Огоста”, „Тича” и  „Георги Трайков”. Водосборите им са разположени в планинската и полупланинска част на страната, в която за момента има значителни запаси от сняг. От тези язовири в момента контролирано се изпускат води, за да се създаде свободен обем за поемане на пролетното пълноводие.

Извършва се оглед на съораженията, които се стопанисват от „Напоителни системи”-ЕАД на язовирите „Панчерево” и „Искър”. Изпратена е техника в бедстващото село Мало Конаре, област Пазарджик, която да помогне за изчистването на отводнителните канали, които са общинска собственост.

Top