143-ма студенти от факултет „Електроника и автоматика“ на ТУ-Пловдив се дипломираха и вече работят

Летящ старт в заплатите на 143 студенти от факултет „Електроника и автоматика“ на Техническия университет – филиал Пловдив

Почти всички 143 студенти, завършващи деветте специалности на факултет „Електроника и автоматика“ в Техническия университет – филиал Пловдив вече имат добре платена работа и остават в Пловдив и в България.

Така коментира кариерния старт на 106 бакалаври и 37 магистри от випуск 2018 деканът на факултета проф. д-р Гриша Спасов. Днес те получават дипломите си в аулата на висшето учебно заведение.

Предпочитаната специалност от дипломиращите се бакалаври е „Компютърни системи и технологии“ /КСТ/ . Завършват я 47 бакалаври, от които 6 са с отличен успех.

Следващите предпочитани специалности са „Електроника“ – 24 завършващи инженери, „Електротехника“ – 16 и “Автоматика, информационна и управляваща техника“ – 12 млади специалисти. При магистрите най-много се дипломират студенти от специалността „Електротехника“ – 22 студенти .

„Идват да я учат студенти, които са завършили други специалности в други вузове. Част от тях заплащат за образованието си и учат предварително 1 подготвителна учебна година фундаменталните дисциплини на специалността, за да догонят колегите си с бакалавърски диплом от Техническия университет-филиал Пловдив“,  коментира професор Спасов.

Идват тук за знания, а не за диплома – това е най-логичното обяснение на факта, че от 26 семестриално завършили магистри в предпочитаната специалност „Компютърни системи и технологии“ /КСТ/ само 5 се дипломират с випуска си. До две години по-сетне обаче бившите студенти се връщат да защитят дипломна работа и да получат диплом за магистър – инженер, вече притискани от фирмите, за които работят. Обяснението е, че българските компании често трябва да представят пред чуждестранни партньори структурата на своя екип и за тях е важно да имат повече магистри, назначени на работа.

Много активно – още от трети курс – започват да работят и младите инженери с бакалавърска степен. Изкушението на високите стартови заплати е неустоимо за повечето студенти. „Когато един третокурсник от специалност КСТ започва не само да учи, но и да работи , много често стартовата му заплата е 1500 лева. Когато завърши и представи дипломата си вече получава 2000-2200 лева. След две години работа заплата може да достигне и надмине 3000 лева. Стартовата заплата при другите специалности е около 1500 лева, след две години работа надминава 2000-2200 лева“,  споделя впечатления от обратната връзка със своите студенти проф. Гриша Спасов.

Резултатите на випуск 2018 от факултет „Електроника и автоматика“ са добри, доволен е директорът на Техническия университет – филиал Пловдив проф. д-р Въльо Николов.

„С отличен успех завършват 19 студенти. Първенците на випуска са 9 студенти, а златни медали за максимални постижения в изучаването на инженерните науки получават 6 студенти“, доволен е директорът на вуза.Двама от най-силните студенти от випуск 2018 имат знанията и куража да започнат да работят в областта на изкуствения интелект. „Това е направление, в което трябва да се чете и да се знае много. Хит е и работата в направление интернет на нещата, както и роботика, но и там не можеш да минеш с по-скромни знания“ , заключи проф. Гриша Спасов.

Подобни статии

Top