144 проекта кандидатстват за Културния календар на Пловдив за 2016 г.

Приключи сесията за набирането на предложения за включване в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2016 г. В обявения едномесечен срок за подаване на документите бяха входирани 144 проекта като общата искана сума за финансиране от Община Пловдив е на стойност 3 млн. 449 хил. лева.

Предстои оценяването на кандидатстващите за субсидия проекти от петчленна комисия, а класирането ще бъде обявено в срок до 30 юли. При започване на своята работа комисията определя сумата, която ще бъде разпределена за финансиране на проекти за следващата календарна година.

Тя се съобразява с условието сумата за финансиране на проекти да не надвишава 80% от средствата за дейност за настоящата година. Очаква се за 2016 година финансирането да бъде в размер на около 1 млн. лева. В предходните 2014-та и 2015-та години бяха одобрени съответно 43 бр. и 35 бр. външни проекта на стойност 699 400лв.

Дофинансирането на проявите е за сметка на изпълнителите, в резултат на което в града бяха привлечени близо по 2 милиона и половина лева на година допълнителни инвестиции за култура.

Оценката и класирането на проектите се извършва съгласно критериите описани в Методиката за оценяване на проектите – сред тях са степен на значимост на предложения художествен продукт на местно, национално и международно ниво, степен на артистичен резултат, устойчивост и реалистичност на проекта, публичност на проекта и възможности за привличане на потенциална аудитория, процент на осигурен финансов ресурс от изпълнителя, спрямо общия бюджет на проекта и др.

Одобрените проекти се включват в Календара на културните събития на Община Пловдив, който се утвърждава от Общински съвет.

Наредбата, която бе приета през 2013 г. с решение на ОбС, изцяло промени политиката за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в културния календар на града.

Тя има за цел да подкрепи гражданските организации и културни оператори, да ги приобщи към изпълнението на общинската политика в сферата на културата и да осигури максимална ефективност, публичност и контрол при разпределение на финансовите средства на Община Пловдив.

Благодарение на новата методика през предходните години бяха организирани редица събития с национално и международно значение, които привличат нови публики и подпомагат популяризирането на града.

Обогатяването и изграждането на стойностен културен календар стои в основата на реализирането на Пловдив като успешна Европейска столица на културата през 2019-та година.

Подобни статии

Top