15 вида детски играчки не са безопасни

Кампания „Коледата безопасна“ стартира за поредна година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Министерство на икономиката.

Целта на проверката бе установяване на безопасността и законосъобразността на играчки в търговската мрежа, които са сред най-атрактивните продукти за Коледните и Новогодишни празници. Целта е, при откриване на опасни стоки по време на кампанията те да бъдат изтегляни от магазините.

„За опасни се считат всички стоки, които не отговарят на утвърдените параметри за сертифициране. В това число влизат дори стоките, върху които не са изписани указания за употреба и безопасност“, заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, която лично участва в инспектирането на търговските обекти.

„Към месец октомври от Агенцията са направили над 100 проверки като от търговската мрежа са били изтеглени около 20 стоки, които са потенциално опасни за живота и здравето на децата“, констатира непосредствено преди началото на днешната проверка гл. секретар на ДАМТН Валентин Чиликов.

При проверката се следеше дали играчките имат маркировка за съответствие, инструкция за употреба и специфични предупредителни текстове, технически, химически и физически параметри за безопасност. Проверени бяха общо 78  играчки от различни категории, марки и модели. Несъответствия са открити при 15 от тях, като от тях:

· без предупредителни текстове на български език – 8 броя;
· без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор – 6 играчки;
· два продукта със съмнение за оценено съответствие;
· четири играчки с некоректна и нечетлива информация на български език;
· несъответстващи на съществените изисквания за безопасност – 2 броя.

При извършване на проверките на място са направени и измервания на играчки за съдържание на тежки елементи, като олово, кадмий, хром, никел и др. Такива обаче не са установени.

Според специалистите след проверката е установено, че все още има играчки (6 броя) върху етикетите, на които не е обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. Значително е намалял и процентът на играчките с некоректно обозначение на възрастовото ограничение, както и на играчки с нанесена нечетлива информация на български език.

За откритите нарушения ще бъдат предприети съответните действия според закона, съобщават от ДАМТН

 

Подобни статии

Top