15 оферти за изграждане на трета лента на пътя Асеновград-Смолян

През 2019 г. е направено прединвестиционното проучване

15 са отворените оферти в обществената поръчка за изготвяне на технически проект за изграждане на трета лента в три участъка от второкласния път II-86 Асеновград – Смолян, съобщиха от АПИ. 

През 2019 г. е направено прединвестиционното проучване, с което са определени местата, в които е възможно да бъде изградена третата лента. Целта е улесняване на интензивния трафик и повишаване на безопасността на движение. 

Общата дължина на трите отсечки е близо 14 км.

Първият участък е с дължина близо 4,9 км /от км 68+800 до км 73+650/. Трасето преминава в близост до отбивките за Дряновец и Богутево.

Вторият е между Чепеларе и завършва след кръстовището за Пампорово, с дължина 5,3 км /от км 80+800 до км 86+100/.

Третият е близо 3,8 км и е от отбивката за Момчиловци до Соколовци /от км 90+530 до км 94+300/.

Изработването на технически проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи.

Проектът ще подлежи и на екологична процедура, която като вид ще бъде определена от компетентния орган след неговото приемане.

Също така ще бъдат проведени и съответните устройствени и отчуждителни процедури, тъй като третата лента в отделните участъци се разполага извън съществуващата транспортна територия на второкласния път.

Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на строителството и на строителния надзор при изграждането на трета лента в трите участъка от второкласния път Асеновград – Смолян.