15 загинали по улиците в Пловдив, вземат мерки за сигурността на пътя

Сигурността на пешеходците – приоритет за Общинската комисия по безопасност на движението

Да бъдат създадени междуведомствени работни групи в шестте района на Пловдив, които да обследват конфликтните места по пътищата и да  набележат конкретни мерки – това решиха единодушно участниците в заседанието на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. В тях ще бъдат включени представители на Районните полицейски управления, администрациите по райони и на ОП „Организация и контрол на транспорта“.

„Целта е всеки един от участъците, където има регистрирани най-много пътно-транспортни произшествия, да бъде обследван, като се анализират причините и се набележат мерки за преодоляването им“, заяви заместник-кметът по транспорт Златин Велев, който е председател на  Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата. Той допълни, че предложенията ще бъдат обобщени, за да могат да бъдат взети предвид при актуализирането на Генералния план за организацията на движението в града.

414 пътно-транспортни произшествия с 15 загинали и 470 ранени от началото на годината досега

Според данните на „Пътна полиция“ от началото на годината досега в Пловдив са регистрирани 414 пътно-транспортни произшествия с 15 загинали и 470 ранени. Анализите показват, че най-много ПТП – 397, са възникнали поради допуснато нарушение на водач.

Участниците в срещата поставиха като приоритет в работата си сигурността на пешеходците. Отчетено бе, че въведените от общината мерки като осветяването и повдигането на пешеходни пътеки, дават резултати и трябва да продължат и в бъдеще.

Сред другите отчетени резултати бяха разширяване обхвата на системата за управление на трафика и монтирането на видеонаблюдение на нови 9 кръстовища, обновяването на пътните знаци, монтирането на LED-осветление на светофарни уредби, монтирането на оградни пана, обезопасяване входовете на учебни и детски заведения и други.

Top