1500 полицаи следят за сигурността на изборите в Пловдив и областта

В деня на изборите ще работят службите на сектор „Български документи за самоличност“

1500 служители на ОДМВР-Пловдив ще следят за нормалното протичане на изборния ден в Пловдив и областта. Представителите на реда ще осигуряват и охраната на Районните избирателни комисии за Пловдив град и Пловдив област, местата за гласуване и изборните секции, за спазването на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението.

Сформирани са оперативни щабове в областната дирекция и районните управления, както и групи за осъществяване на информационен обмен с окръжната и районните прокуратури в областта. Поддържа се непрекъснат контакт с РИК, РЗИ, Областната и общинските администрации, прокуратурата и структурите на ДАНС.

В изборния ден полицейските служители ще се намират вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Униформените ще охраняват и подвижните секции

Униформени служители ще охраняват и подвижните избирателни секции, определени с решение на Районната избирателна комисия, които ще осигурят гласуването на хора с трайни увреждания, на лица под карантина, на пациенти в COVID-отделения на болнични заведения, както и на трудно подвижни или неподвижни пациенти в болнични заведения. Провеждането и осигуряването на тези избори е по-специфично, предвид на изискванията наложени от здравните власти предвид на епидемиологичната обстановка от разпространението на COVID- 19. Всички полицейски служители са оборудвани със средства за индивидуална защита, а тези, които ще съпровождат подвижните секции при посещения в отделения с болни от COVID или карантинирани лица ще са оборудвани и със защитни костюми.

В деня на изборите сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Пловдив, както и звената в 13-те районни управления ще оказват съдействие на гражданите от областта, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Днес – 4 април, работния ден на служителите в тях ще започне в 8.30, като гражданите ще могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа.

Подобни статии

Top