151 обекта провериха през април експертите от РИОСВ – Пловдив

река

Осемдесет и девет проверки на речни корита за замърсяване с отпадъци са извършили през април експертите от отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ по заповед на министъра на околната среда и водите. Двайсет и шест са констатираните нерегламентирани сметища – най-много в общините Хисаря, Калояново и Първомай.

Спрямо кметовете на селата Извор, Калековец, Православен, Леново, и на общините Калояново, Карлово, Първомай и Хисаря, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки съгласно Закона за управление на отпадъците.
През април експертите от отдела са извършили 115 проверки, 106 от които извънредни.

Издадено е наказателно постановление на фирма, която не води отчетност на формираните от дейността й отпадъци, като й е наложена санкция в размер на 2000 лв.

Близо 30 проверки са извършени от експерти на РИОСВ – Пловдив по постъпили сигнали на „зеления“ телефон.
Издадените от РИОСВ – Пловдив наказателни постановления през април са на стойност 61 509 лв.

Подробният отчет за дейността на инспекцията и за постъпилите на „зеления“ телефон сигнали през април 2015 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top