16 учители и културни дейци от Асеновград с награда за Деня на славянската писменост! Ето кои са удостоените..

Кметът д-р Караиванов награди директори, учители и културни дейци по случай днешния празник

На официална среща по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов връчи специални отличия на изявени през годината директори, учители и педагози, както и заслужили дейци на изкуството и културата. Тази година наградените са:

Номинации от Синдикат на българските учители – Асеновград за присъждане на званието „Учител на годината” 2019  по направления:

„Млади учители”

1.    Петя Красимирова Петкова – учител в ДГ„Никола Вапцаров”, Асеновград

„Предучилищно възпитание и подготовка”

2.    Весела Карастойчева – старши учител по музика в ДГ „Никола Ванцаров”

И  ДГ „Мир” – Асеновград

„Хуманитарно направление”:

3.    Магдалена Славейкова Мильошина – старши учител по български език в  ОУ „Христо Ботев”, Асеноград

„Природо-математическо направление”

4.    Радка Иванова Димитрова – старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Асеновград

„Изкуство и спорт направление ”

5.    Христина Николова Филипова – старши учител по физическо възпитание и спорт в  ОУ „Христо Ботев”, Асеновград

„Професионално образование”

6.    инж. Елена Петрова Янкова – старши учител  по хидравлика и пневматика, електротехника и електроника, автоматизация на производството в ПГ „Цар Иван Асен II”

„Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности”

7.    Камен Раев Куцев – старши учител по физическо възпитание и спорт и треньор по кану-каяк.

„Директори и заместник директори”

8.    Златка Николова Тоскова – директор на ДГ „Никола Вапцаров”, Асеновград

Номинации на Сдружението на директорите в средното образование на Република България за присъждане на званието „Директор на годината” 2019  по направления:

9. Тодорка Николаева Георгиева – директор на ДГ „Радост”, Асеновград

10. Лилия Йорданова Венева – директор на ОУ „Христо Ботев”, Асеновград

КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ:

11. Аделина Кърчева – ръководител  на състав по народни танци „Ади” към НЧ „Родолюбие –1873”, гр. Асеновград

12. Инж. Пламен Мегленчев – председател на читалищното настоятелство към НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски”

13. Васка Владимирова – ръководител на школата по пиано към НЧ „Родолюбие –1873”, гр. Асеновград

14. Венета Янкова – ръководител на балетно студио „Терпсихора”  към НЧ „Родолюбие –1873”, гр. Асеновград

15. Георги Велев – за особен принос в изследването и изясняването същността и смисъла на българската азбука и народна празнична обредна традиция

16. Мария Каменова – ръководител на фолклорна група „Надежда” към НЧ „Н. Й. Вапцаров”, с. Тополово

 

Подобни статии

Top