1600 литра гръцко мляко с лошо качество на българския пазар

При извършване на внезапни проверки

на терен е констатирано наличие на 1600 литра сурово краве мляко с произход от гръцки ферми, което се продава на българския пазар. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Лабораторните анализи показали, че съдържанието на общия брой микроорганизми в млякото е над пределно допустимите норми.

В съответствие с изискванията на еврорегламент количествата са насочени за преработка в българско предприятие, където ще се произведат млечни продукти – сирене и кашкавал, с период на зреене най- малко 60 дни.

Проверките на терен продължават. Те се извършват от съвместни екипи от Българската агенция за безопасността на храните, Министерството на земеделието, храните и горите и Националната агенция по приходите.

Подобни статии

Top