19,3 млн. лв. ще усвоява Асеновград по ОПРР

Споразумение за 19 милиона 334 хиляди лева подписа Община Асеновград с с Оперативна програма „Региони в растеж“, съобщи кметът Емил Караиванов. С тези пари ще бъдат финансирани проекти, част от които вече са заложени в Интегрирания план за градско развитие.

Това са шест проекта. Освен центъра и кв. „Запад“ ще бъде обновена също сградата на асеновградското читалище „Родолюбие“, ще се санират две детски градини и ще се преустрои и санира дом „Таньо войвода“ в дневен център за деца с увреждания. В центъра ще бъдат подменени настилки и ще се извърши рехабилитация на подземната инфраструктура.

Ще бъде реализирано също решение за места за спорт на открито и сцена на открито, решаване на възникнали по време на обследването конструктивни проблеми, като се акцентира върху влошеното състояние на стоманено-бетоновата носеща конструкция на подплощадното пространство под второ и част от трето ниво на пл. „Акад. Николай Хайтов“, вследствие на компрометирана хидроизолация“ – обясни кметът.

Ще се изгради също улично и алейно осветление, поливни системи и видеонаблюдение. Подобни дейности ще се извършат и в кв. „Запад“.

Там ще се изграждат и възстановяват улични и тротоарни настилки, ще се постави нова маркировка, ще се монтират пътни знаци. Ще бъде извършена още рехабилитация и изграждане на подземната инфраструктура – най-вече ВиК. Ще се търси също решение за места за спорт на открито, подпорни стени, стълби, парапети, енергоефективно улично и алейно осветление, допълни градоначалникът.

В кв. „Запад“ също ще бъде монтирано видеонаблюдение. По двата проекта ще бъде изградена достъпна среда за хора с увреждания и зони за разходки на кучета.

Според условията на Оперативната програма 20% от средствата трябва да бъдат усвоени до 2018-та година. От общините, които не са усвоили такъв процент, ще се вземат средства и ще се преразпределят за други общини. В Асеновград обаче се надяват в близките три години да усвоят половината от предоставените им средства, за да може да кандидатстват за още пари.

Подобни статии

Top