20 години чества икономическия факултет на ПУ - DC news

20 години чества икономическия факултет на ПУ

Телематика е сред най-желаните специалности ва пловдивския университет

20 години от основаването си ще отбележи с мащабна научно-практическа конференция днес и утре Факултетът по икономически и социални науки /ФИСН/ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Събитието е с международно участие и е озаглавено „Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие“. Това е най-големият форум, организиран от факултета в неговата 20-годишна история, сподели деканът на ФИСН проф. д-р Иван Иванов.

В двата дни ще бъдат представени над 120 научни текста в сферите на икономиката, управлението и политиката, като 28 от презентациите е предвидено да се проведат посредством виртуална връзка. На форума ще присъстват представители на университетите в Портсмут, Великобритания, Флоренция, Италия, и „Александру Йоан Куза”, Румъния. Българските участници са от 15 висши училища от цялата страна и от два института към БАН – Института за икономически изследвания и Института за изследване на обществата и знанието.

Вицепремиерът в служебния кабинет професор Йордан Христосков, доц. Даниела Бобева – вицепремиер в предходното правителство и учен от ИИИ към БАН, и бившият заместник-министър на отбраната доц. Румен Кънчев ще се включат във форума. Официален гост на конференцията ще бъде посланикът на Израел у нас – Н. Пр. Шаул Камиса Раз.

Конференцията е разделена на 6 панела: „Европейски измерения на икономиката на знанието“, „Управление на публичните финанси“, „Политики в публичната сфера“, „Управление в условия на несигурност“, „Маркетинг“ и „Съвременни предизвикателства пред демокрацията и световния ред“. Кризата в Украйна и замразените и действащи конфликти в Черноморския регион ще бъдат анализирани по време на специална кръгла маса на тема „Европа и Евразия: рискове, несигурност, перспективи” с модератор доц. Румен Кънчев. Отношенията между ЕС и Евразийският икономически съюз също ще бъдат обект на дебат.

Факултетът по икономически социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира през есента на 1994 г. само с една специалност и с близо 200 студенти, припомни проф. Иванов. За 20 години броят на възпитаниците на ФИСН се е увеличил близо 20 пъти и днес в него се обучават общо 4000 бакалаври и магистри – най-голям общ брой студенти и най-много магистри спрямо останалите факултети на Пловдивския университет.

Подобни статии

Top