20 млн. лв. изплатени на майки студентки през 2014 г.

В Социалното министерство са зачестили сигналите от висшите учебни заведения за злоупотреби от майки, които се записват фиктивно за студентки. По данни на агенция „Социално подпомагане” за миналата година броят на майките студентки е 7 209, изплатените средства са в размер на 20 милиона лева. За сравнение през 2012 година еднократна помощ в размер на 2 880 лева са получили 3 хиляди жени.

За да избегне продължаващите злоупотреби, социалното министерство предвижда промени в критериите, по които се отпуска еднократната помощ, защото законодателят не е предвидил последващ контрол.
„Помощта е насочена, за да стимулираме майките студентки и държавата иска да ги подкрепи.

Затова предвиждаме като промяна в законодателството да даваме тази сума на два пъти. Тоест майките студентки ще трябва, ако предложението бъде прието от Народното събрание, да взимат два пъти пари – половината от сумата в началото на записването и другата до една година след като покаже уверение от учебното заведение, обясни директорът на агенция „Социално подпомагане“ Ивайло Иванов.
Той съобщи още, че всички предложения за промени са на висши учебни заведения.

„ Те бяха и тези, които ни сигнализираха съвсем акуратно за пропуски в системата. Идеята за промените също дойде от тях. Ние имаме постоянна връзка с вузовете и правихме насрещни проверки. Но тъй като сумата се изплащаше непосредствено след записването нямаше как да се прецени дали майката ще продължи обучението си или ще се откаже” , обясни Иванов.
От социалните ведомства са категорични, че целта не е да се ограничи отпускането на помощите, а да се пресекат злоупотребите.

Top