20 нови електрически таксита ще работят в Асеновград

В Асеновград ще се движат нови електрически таксита.

По предложение на заместник-кмета на общината инж. Стоян Димитров променят броя на таксиметровите автомобили. Мотивите, с които е внесена докладна записка до общинския съвет в града са, че последното решение на местния парламент за броя на такситата в общината е от декември миналата година, когато са определени 155 броя коли.

През юни тази година в деловодството на общинска администрация е постъпила молба за издаване на разрешителни за 20 коли, които ще изпълняват таксиметров превоз. Автомобилите са нови и изцяло електрически. Настоящата квота от 155 броя е недостатъчна, за да бъде удовлетворена молбата на фирмата-кандидат, както и нарасналите нужди на жителите на общината от таксиметров превоз, допълва вносителят на предложението.

Ако общинският съвет приеме предложението на инж. Стоян Димитров, броят на колите, които работят като таксита в общината ще бъде увеличен на 195.

Новите електрически автомобили ще допринесат за подобряване качеството на въздуха в града и намаляване на замърсяването, пише още в докладната записка до ОбС Асеновград.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия, която ще се проведе на 10 юли от 9 часа.