20 бъдещи първолаци все още чакат да бъдат приети в Пловдив

Вижте резултатите от третото класиране за прием в първи клас в град Пловдив

79 деца бяха приети в първи клас, след провеждането днес на последното трето електронно класиране за прием на ученици в общинските училища на Пловдив за учебната 2018/2019 година. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

В класирането участваха общо 99 деца, като 20 остават да чакат прием. Обявените свободни места бяха 442 и въпреки големия им брой, не съвпаднаха желанията с възможностите на училищата за некласираните деца.

За класираните 79 бъдещи първолаци предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители трябва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 5 юли 2018 година включително.

Некласираните деца подават заявления направо в училищата

След третото класиране родителите на незаписаните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 6 юли 2018 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се намаляване в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.

При записване на всички приети на трето класиране, общият брой на записаните деца ще стане 3140. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.

Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес (постоянен или настоящ) на територията на град Пловдив, посочват, че освен записани в държавните и частните училища в града има деца, които са преместени в други населени места в страната или са в чужбина. Има и деца, които не са открити на адресите и за които няма информация нито от роднини, нито от съседи.

Приключи третото класиране и за детските градини и ясли

Публикувани бяха и резултатите от третото основно класиране (3 юли 2018 г.) за прием в детските заведения на град Пловдив за учебната 2018/2019 година. Обявените места бяха 910 общо – 168 за яслените групи, 412 за първа възрастова група, 78 – за втора и съответно 136 за трета подготвителна група и 116 за четвърта подготвителна група. В класирането взеха участие 1521 деца. От тях най-голям брой 1042 са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 346, във втора 83 деца и 50 кандидатстващи деца са за подготвителните групи. Класирани са 377 деца – 156 в яслените групи, 165 в първа, 24 във втора и 32 деца в подготвителните групи.

Като цяло местата в града за всички възрастови групи, с изключение на яслените, са достатъчно за кандидатстващите деца. Вече са приети общо 2368 деца за новата първа възрастова група (деца, родени през 2015 г.). Все още има деца за първа група, които кандидатстват за точно определени детски заведения и не са приети, поради недостиг на места в най-желаните детски градини.

Обявяват още свободни места за яслите

На предстоящите класирания ще бъдат обявени повече свободни места за яслените групи, така че ще бъдат осигурени и желаещите от тази възрастова група – необходимо е само 3-годишните да постъпят през септември в детските градини.

След настоящото класиране на 3 юли останали незаети места за първа възрастова група има във всички административни райони на града с изключение на Северен – общо 247 места (по голям брой места има напр. в следните детски заведения: ДГ „Зора“, ДГ „Люляк“ с трети адрес ул „Теодосий Търновски“ 7, ДГ „Перуника“, ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Наталия, “ДГ „Елица“, ДГ „Малина“, ДГ „Ралица“, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11, ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50). При подаване на заявления за следващите класирания родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, като могат да се ориентират и към съседните административни райони. Въпреки по-малкия брой събрани точки за тях, шансовете за прием са големи при наличие на места.

За следващото класиране свободните места ще бъдат обявени в срок до 16 юли (включително), крайната дата за подаване на заявления в детските заведения е до 19.07.2018 г, а по интернет – 22.07.2018 г. Резултатите ще бъдат обявени на 24 юли.

Подобни статии

Top