200 000 лева за нови детски площадки в забавачките отделя Община Пловдив

Приемът на документи за кандидатстване по програмата става в отдел „Образование и бизнес развитие“ 

За шеста поредна година Община Пловдив стартира подпрограмата „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“, част от Общинската образователна програма 2020-2022.

200 000 лева са предвидените от бюджета средства за настоящата година. Допустими кандидати, съгласно утвърдените правила, са общински детски градини, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 и не са в процес на ново строителство. Финансирането може да се използва за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива и облагородяване на дворни пространства (вертикална/частична вертикална планировка, полагане на нова или подмяна на съществуваща настилка, оформяне на алеи, озеленяване и др.), като със средствата могат да бъдат изградени близо 50 обекта.

1 2

Подобни статии

Top