200 000 лева за нови детски площадки в забавачките отделя Община Пловдив

Приемът на документи за кандидатстване по програмата става в отдел „Образование и бизнес развитие“ 

Един кандидат може да подаде един проект за финансиране, който може да включва и повече от една детски площадки и/или облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата помощ за подаден проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4 200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30%  се съфинансират от детските градини.

През изминалите 5 години (2015-2019) за подобряване облика на детските площадки в общинските детски градини са инвестирани 1 123 000 лв., като 742 601 лв. са вложени от общинския бюджет. Останалите средства са съфинансирани от детските заведения. През този 5-годишен период са изградени общо 196 детски площадки.

Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществява в отдел „Образование и бизнес развитие“ към община Пловдив.

1 2

Подобни статии

Top