200 000 литра питейна вода предоставят на пострадалите села в Пловдивско - DC news

200 000 литра питейна вода предоставят на пострадалите села в Пловдивско

Бутилираната вода е от Държавния резерв

Министерският съвет прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на Областния управител на Област Пловдив, за преодоляване на последиците от обявено частично бедствено положение на територията на общините Карлово и Калояново и в с. Трилистник, община Марица.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода от 200 000 литра, ще способства за обезпечаване нуждите на населението на територията на общините Карлово и Калояново и в с. Трилистник, община Марица.

Подобни статии

Top