2000 болни от ревматизъм може да останат без лекарска комисия в Пловдив

Дискусия за ранния достъп до ревматолог под тепетата

Дискусия на тема: „Ранен достъп до ревматолог – европейски препоръки“ организира днес в Пловдив  Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит.

С тази дискусия от асоциацията искат да информира обществото и всички заинтересовани страни, колко важен е ранният достъп до получаване на диагноза и започване на адекватно лечение, което да доведе до по-качествен живот на пациентите. По време на дискусията ще стане дума и за практиката за ранен достъп в другите европейски страни и препоръките на Европейската лига за борба с ревматизма.  След събитието ще бъдат изготвени препоръки от ревматолозите и пациентите, които да послужат в последваща кръгла маса в НЗОК, в присъствие на експерти от НЗОК, пациентски организации, председателя на Българско дружество по ревматология, Национален консултант по ревматология и експерти в областта.

Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА)

е неправителствена организация, която отстоява интересите на лицата, страдащи от ревматични заболявания в т.ч. -подпомагане социалната интеграция, личностна реализация и изява на пациентите в различни сфери на обществения живот; провеждане на образователна политика относно ревматичните заболявания и тяхното лечение.

В Община Пловдив съществуват отлични възможности за лечение на ревматични заболявания, за което има заслуга и местната власт.  Наличието на Университетска болница осигурява високо ниво на експертност.

Пловдив разполага с 4 клиники по ревматология, които провеждат лечение на ревматични заболявания и последващо проследяване. Под тепетата заседава и Експертна лекарска комисия за ревматични заболявания под ръководството на проф. Анастас Баталов. Тази комисия обслужва над 2000 пациенти от Пловдив и региона. АПРА представлява тези пациенти и подпомага по всякакъв начин достъпа им до лечение, подобряване качеството им на живот, запазване на работоспособността им.

За съжаление, в момента над 2000 души от Пловдив и региона

са изправени пред сериозен проблем, който застрашава тяхното лечение – създаването само на една централизирана комисия в София, която да отпуска медикаментите на пациентите с ревматични заболявания от цялата страна. Затрудненията са свързани с трудната подвижност на пациентите, нуждата от придружители, транспортни разходи, отсъствие от работа и др. рискове. Сред тези 2000 души има млади хора в работоспособна възраст, което би се отразило косвено и на бизнеса в Пловдив и региона – претърпяване на загуби от болничен престой, принудителни отпуски и пр.

От асоциацията са получили десетки сигнали от жители на Пловдив, които са силно притеснени и желаят да научат повече за възможностите и правата си в тази тежка и неясна за тях ситуация. Именно заради това се организира и тази дискусия.

Подобни статии

Top