2020 в Пловдив: Зелена светлина за европроекти на стойност 38 млн. лв.

Кметът Здравко Димитров съобщи и новина относно проектите за саниране

Община Пловдив подписва договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за санирането на пет сгради. Проектът е петият и последен от проектните предложения по ОП „Региони в растеж“ на обща стойност 38 млн. лeва, съобщи кметът Здравко Димитров. Стойността на последния договор е  3 692 629 лв. Със средствата ще бъде подобрена енергийната ефективност на пет многофамилни жилищни сгради – на ул. „Иван Гешев“ № 30, на  бул. „България“ № 196, на бул. „България“ № 45-47, бул. „Васил Априлов“ № 83-91, на ул. „Жеравна“ №1, 3. В момента текат процедури ЗОП за избор на изпълнители за СМР дейностите.

В края на октомври Община Пловдив подписа договор и за реализацията на проект Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле на стойност 11 886 112 лв. За трите обособени позиции са избрани изпълнители – четете ТУК.

Одобрен и подписан е договор за реконструкция, преустройство и изграждане на две детски градини – нов корпус за пет групи на ДГ „Зорница“ в район „Южен“ и нова сграда за шест групи на ДГ „Каменица“ в район „Централен“. Общата стойност е 8 660 036 лв.  Вече са избрани изпълнители за двете детски градини, но не е сключени договори с тях, тъй като имам подадени жалби до КЗК.

Одобрено е и проектно предложение Обновяване на градската среда в Община Пловдив – 2020-2023 година. Очаква се сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Предстои обявяването на  процедури по ЗОП за избор на изпълнители. Той е насочен към ремонт на улици и тротоари,  облагородяване на междублокови пространства и детски площадки, изграждане на  енергоспестяващо улично осветление, озеленяване.

В процес на изпълнение е и проектът за изграждане на социални жилища на обща стойност 7 165 650 лева; реализацията му предвижда строителство на нова сграда за осигуряване на съвременни социални жилища за уязвими групи от населението и граждани в неравностойно положение. В сградата ще бъдат обособени 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни и 4 четиристайни апартамента, 18 паркоместа, като и общи спомагателни помещения. Всички социални жилища ще бъдат оборудвани и обзаведени за ползване.

Подобни статии

Top