21 март: Ден на гората, добрия сън и поезията

21 март се оказа ден на много неща. DCnews.bg подбра за Вас най-любопитните световни празници:

На всеки 21 март от 1999 година насам се отбелязва Световният ден на поезията. 

Решението да се посвети този ден на поезията е взето на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, проведена в Париж. Целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света.

На 21 март се чества световния ден на гората.

Той се отбелязва от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.

На 21 март отбелязваме и поредния ден на съня – Световнят ден на добрия сън.

Той се отбелязва от 2002 година насам на 21 март по инициатива на Световната асоциация за профилактика на съня и Световната здравна организация.

Подобни статии

Top