212 лични асистенти ще се грижат за хора в нужда в Асеновград

Над 470 кандидати за потребители и лични асистенти са подали документи по програма „Нови възможности за грижа” в Асеновград. На 9 април приключи подаването на заявления в общинската служба „Домашен социален патронаж”.

212 души са кандидатствали за личен асистент по програмата и всички са одобрени от комисия, която е извършила оценяването по методиката на управляващия орган, съобщи зам.-кметът Мария Вълканова. Продължава работата по оценката на потребностите на хората в нужда, поясни тя.

264 са подадените молби, като ще се търси възможност да бъдат удовлетворени възможно повече желаещи. Сред тях са хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семейства на деца, с увреждания, самотно живеещи тежко болни лица от община Асеновград.

Очаква се до 24 април да приключи оценяването на кандидатите, а след това да започне напасването на личните асистенти с бъдещите потребители. Грижата ще бъде почасова, което ще даде възможност повече кандидати да бъдат одобрени и включени в социалния проект.

Подобни статии

Top