2,3 млн. лева събира НАП Пловдив чрез работодатели на длъжници

НАП Пловдив потърси съдействието на 24 големи фирми от Южна България в събирането на просрочени задължения от страна на техни служители.

Публичните изпълнители от Агенцията в Пловдив изпратиха писма до 24 работодатели с нает персонал над 100 човека, сред чиито служители има такива с неплатени в срок публични вземания – данъчни, фишове от КАТ, митнически постановления, съдебни такси и други.

Става дума за над 2000 лица, чиито задължения към бюджета възлизат на 2,3 млн. лева.

Мярката е нова за дирекцията в Пловдив и е част от кампанията на приходната администрация за увеличаване събираемостта на просрочени суми.

С писмата НАП информира работодателя на физическото лице – длъжник, който от своя страна предупреждава служителя си, че ако не предприеме действия по издължаване, ще бъде наложен запор върху трудовото му възнаграждение.

Всички фирми са действащи и изрядни към бюджета, което засилва очаквания положителен ефект от кампанията, тъй като дружествата нямат забавяне в изплащането на заплати и не на последно място държат на корпоративния си авторитет.

Резултатите до момента показват, че предприетите мерки са правилни, тъй като над половината от дружествата вече са се свързали с публичните изпълнители на НАП Пловдив, за да предложат съдействие.

Агенцията в Пловдив напомня, че всеки може да следи личната си данъчно–осигурителна сметка и да проверява размера на задълженията си чрез Персоналния идентификационен код /ПИК/.

Той се издава безплатно, безсрочен е и дава достъп за редица онлайн услуги на НАП, без да е нужен електронен подпис.

Подобни статии

Top