230 проверки направиха експертите на РИОСВ – Пловдив през юли

230 проверки направи РИОСВ – Пловдив през месец юли, като най-много са тези, свързани с управлението на отпадъците и опазването на почвите. Експертите в тази област са направили 161 инспекции на 158 обекта. Дадени са 31 предписания, 11 от които са изпълнени, а за останалите текат срокове за изпълнение.

За неспазване на екологичното законодателство РИОСВ – Пловдив е издало 10 наказателни постановления на предприятия в региона. От тях 4 са на фирми с наложени текущи месечни санкции, в сила до прекратяване на замърсяванията.

Две от тях са на фирма, която при дейността си замърсява въздуха с вредни химични вещества над допустимите концентрации, другите две са за нефункциониращи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Санкциите, наложени на трите фирми са в размер на 5 802 лв.

По сигнали, подадени на „зеления“ телефон са извършени 46 проверки, от които 10 за бедстващи птици. Страдащите щъркели, сови и бързолет са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Един от постъпилите през юли сигнали е за отглеждане на защитен вид животни.

При извършената проверка на място са открити 6 екземпляра шипобедрени костенурки, отглеждани от пловдивчанин в домашни условия. Съставен е акт за административно нарушение.

Наказателните постановления за юли са на обща стойност 7 500 лв. Подробният отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив.

Подобни статии

Top