24 пощенски станции приемат данъчни декларации в Пловдивско

В пощите можете да получите и входящ номер

Вече стартира приемът на годишни данъчни декларации /ГДД/ и в 24 пощенски станции в област Пловдив. Гражданите ще могат да подават декларации по чл. 50 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и справка по чл. 73 от ЗДДФЛ в Централна поща и в пощенски станции с номера 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18 и 23 за клон гр. Пловдив.

В Асеновград,  Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар, Садово, Калояново, Раковски и Брезово, пощенските станции също ще приемат декларации от физическите лица. Срещу минимална такса от пощенския оператор ще им бъде издаван входящ номер.

От НАП напомнят и за възможността, данъчните декларации да бъдат попълнени чрез електронната форма с баркод. Попълването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата http://nap.bg/ на Агенцията и да се попълни „офлайн“.

Декларациите от физически лица могат да бъдат подадени по пощата, на място в пощенските станции, в офиса на НАП Пловдив на ул. „Скопие“ 106 или по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/, или с електронен подпис в срок до 30 април 2019 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или на електронна поща infocenter@nra.bg.

Подобни статии

Top