Отказаха разпити на принцове и шейхове по делото за радикален ислям

Искат разпити на принцове и шейхове по делото за радикален ислям

Пловдивският апелативен съд се произнесе в закрито заседание по исканията на защитата на подсъдимите по делото за проповядване на антидемократична идеология. То е образувано по жалба на подсъдимите Ахмед Муса Ахмед, Саид Мутлу, Абдуллах Салих, Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед Абдуррахманов, Изет Джалев, Мохамед Камбер, Юсуф Горелски, Найме Горелска, Али Хайраддин и Али Ходжа и по протест на прокуратурата.

Съдът уважи искането на защитниците за назначаване на експертиза, която за бъде извършена от специалист-арабист. За вещо лице е назначен професор Йордан Пеев, от Катедра по Арабистика и семитология, Факултет по класически и нови филологии, при СУ „Климент Охридски” и преподавател в Сорбоната в Р. Франция. Той трябва, след като се запознае със иззетите като веществени доказателства книги, статии и материали по делото, да даде заключение по въпросите:

1.Какъв вид литература като тематика представляват книгите, статиите и брошурите?

2.Могат ли изложенията в тях да се свържат с определена религия, философия и идеология?

3.Какво е посланието в текстовете и с какво се характеризира същото?

4.Какъв е характерът на предписанието в текстовете на посочената литература за вярващите мюсюлмани в България?

Професор Пеев трябва също така да направи превод на оспорените от защитата текстове, съдържащи се в експертизата с преводи на вещото лице Шунин.

Съдът е отхвърлил направените доказателствени искания за съдебни поръчки и разпити по делегация, преразпити на свидетели и допускане на нови. Отхвърлени са исканията за назначаване на повторна експертиза във връзка с извършените експертизи и преводи, както и назначаването на теологична и лингвинистично-стилистична екпертиза.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7 и 8 април от 9 часа.

Подобни статии

Top