25 милиона лева за пречиствателната станция в Асеновград, но съоръжението все още не работи

С повече от половин година закъснява въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за отпадни води в Асеновград

Забавянето е заради вътрешно-организационни проблеми на фирмата и не зависи от общината. Изпълнителят на строително-монтажните работи в момента  е в режим на неустойка, обяви кметът на общината Емил Караиванов. Наложената финансова санкция е по 0, 01 процент на ден от стойността на неизпълнените дейности.

Цялото оборудване вече е доставено, напълно са приключили и строителните дейности.

Остава да се извърши синхронизиране на апаратурата и последни проби преди пречиствателното съоръжение да бъде пуснато в работен режим.

Смятам, че до два -три месеца пробите ще бъдат направени и в края на лятото пречиствателната станция ще бъде въведена в експлоатация„, коментира д-р Емил Караиванов. По думите му очакванията са реално пречиствателната станция да заработи през месец август.

В новоизграденото пречиствателно съоръжение ще бъдат назначени 23 служители. От тях 17 са експертите, които са преминали специален курс на обучение.

Градската пречиствателна станция е част от големия проект за Водния цикъл на Асеновград, а инвестицията за съоръжението е за над 25 милиона лева по оперативна програма „Околна среда“. Новата ВиК инфраструктура трябва да подобри качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на Асеновград, а новата пречиствателна станция ще обслужва  близо 55 000 жители.

До момента Асеновград няма съоръжение, което да пречиства отпадъчните води.

 

Подобни статии

Top