27 имота разпродават на търг в Асеновград

27 имота в Асеновград и селата от общината са предложени за продажба чрез публични търгове на днешната сесия на Общинския съвет в града. Началните тръжни цени варират от 1200 до над 233 000 лева.

Съветниците ще разгледат бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. и ще внесат изменения в Наредбата за местните такси и цени на услугите в Асеновград. Администрацията предлага да се изменят цените за издаване на удостоверения за данъчна оценка на имоти, за търпимост на строеж, за платен или дължим данък върху наследство и др. Предложени са също цени за разрешителните за ползване на водни обекти, както и за приемане на документите, с които се кандидатства за отпускане на помощи пред местния парламент. Ще бъдат фиксирани също някои от цените на услуги, предоставяни от общинското депо за твърди битови отпадъци.

Съветниците ще гласуват дали общината да влезе във фонд „Общинска солидарност“ на Националното сдружение на общините в България. Фондът е подобен на общинска взаимоспомагателна каса, от която местните власти ще могат да се възползват при нужда.

С 200 лева да бъде подпомогната столетницата Елена Гечелова от Асеновград, предлага зам.-кметът Мария Вълканова. Асеновградчанката отпразнува своя юбилей на 14 февруари. Молбите за помощи на общо 8 души ще бъдат разгледани от Общинския съвет. Съветниците ще гласуват и предложенията за финансово подпомагане на 14 организации и творци от общината.

 

Подобни статии

Top