27 ромски семейства глобени заради неизвинени отсъствия от училище

В район „Източен“, на чиято територия се намира най-големият мултиетнически квартал „Столипиново“, има 27 семейства, които са реално глобени заради това, че децата им не ходят на училище. Наложената санкция е в размер на 50 лева.

Съставените актове за административни нарушения надхвърлят с 30% данните от миналата година. Администрацията на „Източен“ е единствената в града, която налага реални финансови санкции.

Директорите на училищата в район „Източен” подават сигналите за натрупаните огромен брой отстъствия в администрацията. Според Закона за народната просвета родителите, чиито деца не посещават задължителна детска градина и училище, плащат глоба от 20 до 100 лeва, а при повторно нарушение санкцията е от 50 до 250 лева.

„Опитът ни доказва, че 90% от всички, които получават актовете за административно нарушение и наказателни постановления, търсят веднага училището, веднага се записват отново. Ако са прекъснали трайно дори носят бележка, че са посетили училището“, обяснява Стефка Симеонова, директор на отдел „Образование“.

Един от мотивите на родители да не пускат наследниците си на училище е, че са бедни и не могат да ги издържат. Някои пък ги изпращат само в началото на учебната година, за да вземат полагащите им се помощи, и след това отново ги спират. Големият проблем е масовата миграция на родителите в чужбина

„Голяма част от децата са оставени в най-добрия случай на грижите на баба и дядо. В лошия случай – на първи до пети братовчед , на леля, на по-голям брат или сестра. Което означава, че това дете е безконтролно”, допълва Симеонова.

По данни на отдел „Грао” от последните месеци на тази година в район „Източен” има близо 62 хил. жители с постоянен адрес. От тях близо 7 300 са децата между 5 и 16 години, които трябва да посещават училище и подлежат на образователен контрол.

Подобни статии

Top