2700 души с ниски доходи ще получават топъл обяд - DC news

2700 души с ниски доходи ще получават топъл обяд

Продължава записването на хора с ниски доходи за участие в програмата „Обществена трапезария на територията на Община Пловдив“

Продължава записването на хора с ниски доходи за участие в програмата „Обществена трапезария на територията на Община Пловдив“. По тази програма могат да кандидатстват пловдивчани, които отговарят на следните критерии:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната,

Хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Община Пловдив е защитила разчет за 2700 души, които ще започнат да получават топъл обяд от 4 януари до  27 април 2021 г. Доставянето на храната до дома ще е само за най-трудноподвижните хора.  Раздаването ще става от 12 точки, по две във всеки район. Порционът включва 250 грама супа, 300 грама основно ястие, задължително с месо, както и 2 филии хляб.

Приемът на документи се извършва по време на целия срок на проекта на следните адреси, а за повече информация има и телефон за контакт:

Район „Тракия“, бул. „Освобождение“ 63: тел. 032/68 23 23

Район „Южен“, ул. „Македония“ 73А: тел. 032/276 160

Район „Западен“, ул. „Вечерница“ 1А: тел. 032/60 48 26

Район „Източен“, бул. „Шести септември“ 274: тел. 032/60 10 73

Район „Северен“, бул. „Цар Борис III Обединител“ 22А: тел. 032 / 901 178

Район „Централен“, ул. „Петко Д. Петков“ № 6а: тел. 032/ 623 714

Подобни статии

Top