289 отличници на предварителните изпити в ПУ „Паисий Хилендарски“

66 кандидат-студенти са с резултат „Отличен 6.00“, още 223-ма са с успех над 5.50,  редовната изпитна сесия на висшето училище е през м. юли

Общо 289 са отличните оценки на кандидат-студентите по време на предварителните изпити в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От тях пълните шестици са 66, а отличните оценки над 5.50 – 223. Общият брой отлични оценки през 2018 г. бе 231, а пълните отличия – 40, съобщават от висшето училище. Броят на оценките „Много добър“ е 554, „Добър“ – 546, среден успех са показали 256 души, а слаб – 287. Няма анулирани изпитни работи.

Резултатите съобщи зам.-ректорът по учебна дейност на Пловдивския университет доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че в предварителната изпитна сесия от 1 до 4 юни включително участие бяха заявили над 1700 кандидат-студенти, а броят явявания беше 1932, тъй като много кандидати бяха избрали да участват в няколко изпита.

Най-масов, макар и най-силно затруднил кандидат-студентите в ПУ „Паисий Хилендарски“, е изпитът по български език, защото е един от основните при формиране на бала в повечето специалности.

Той се проведе на 1 юни и на него се явиха 818 кандидати, от които с отлични оценки са 70 човека, петима от тях с пълно отличие. 181 са писмените работи с оценка „Много добър“, 206 – „Добър“, 114 – „Среден“, а 247 души или 30% от явилите се са показали  слаб резултат.

Вторият по интерес от страна на кандидат-студентите изпит е този по английски език. Прегледаните писмени работи са 270, което с 42 повече спрямо 2018 г. Тази година 20 са отличните оценки, 118 – много добрите, 97 – добрите, 28 – средните, а слабите оценки са 7.

Общо 179 човека са се включили в изпита по история на България и 29 са показали отлични познания, 30 са оценките „Много добър“, 45 – „Добър“, 52 – „Среден“ и 23 – „Слаб“.

Знанията си по информатика са проверили 109 кандидат-студенти, като 32 са получили отлични оценки – 14 „Отличен 6.00“ и 18 „Отличен“ над 5.50.  23-ма са с много добър резултат, 46 – с добър, има 8 средни оценки и нито една слаба.

Траен, макар и вече не прекалено висок, остава интересът към изпита по психология. В предварителната кампания на ПУ „Паисий Хилендарски“ са прегледани 100 писмени работи по този предмет. Няма слаби оценки, отличните са 24, много добрите – 47, добрите – 26, а средните – 3.

Като положителна тенденция и през настоящата година в Пловдивския университет се отчита по-голям интерес към  предварителните изпити по природни науки.

Най-много кандидати имаше за изпита по математика – 211, което е с 35 повече спрямо същия етап миналата година. Сега 19 кандидати са получили отлични оценки, 58 – много добри,  82 – добри,  44 са със среден успех, а едва 8 – със слаб. На изпита по биология са се явили 92-ма кандидати, като положителен момент се отчита и фактът, че няма средни и слаби оценки, а само 24 отлични, 52 много добри и 16 добри.

1 2

Подобни статии

Top