289 отличници на предварителните изпити в ПУ „Паисий Хилендарски“

По-малък брой, но очевидно мотивирани кандидат-студенти са се явили на изпитите по физика и химия – съответно 20 и 12 души. По физика единствените получени оценки са „Отличен 6.00“ – 6 души, „Отличен“ над 5.50 – 11 души, и „Много добър“ – 3. Отличните резултати по химия са 4, много добрите – 6, а добрите – 2. И по този предмет няма средни и слаби оценки. По география на България са изпитани 38 кандидати и 13 от тях са получили отлични оценки, 12 – много добри, 7 са добрите, а 4 и 2 съответно средните и слаби резултати.

На изпита в два кръга по изобразително изкуство са се явили 67 души, което сравнено с предварителната дата миналата година е почти удвоен брой кандидати. Във втори кръг тази година 22-ма са оценени с 6.00, има 24 много добри, 19 добри и 2 средни. Няма слаби оценки.

Явилите се на изпита по музика са 16, от тях 11 са получили резултат „Отличен 6.00“, 4 – „Отличен“ над 5.50, и един кандидат е получил средна оценка.

В обобщение може да се каже, че интересът към специалностите на ПУ „Паисий Хилендарски” и тази година остава висок, заради по-добрата пазарна ориентация на бакалавърските програми в деветте факултета, които работят в сътрудничество с много институции, организации и частни компании и утвърдени университети по целия свят, смятат от висшето училище.

Продължава тенденцията от миналата година да се наблюдава по-малко процентно съотношение при избора за явяване на повече от един изпит. Смятаме, че това се дължи на факта, че младите хора все по-точно правят избора си за бъдеща професия, коментира доц. Стоянова.

Според нея по-високият общ резултат на отличните оценки – 289, и много добрите – 554, показва по-добра подготвеност на кандидатите като цяло, макар по някои предмети като български език, например, да изглежда плашещо по-ниското средно ниво на успех.

За съжаление последната тенденция е национална и се отчита не само на входящото ниво за висшите училища.

 

 

 

 

 

1 2

Подобни статии

Top