3 деца от община Раковски отиват в поправителни интернати

Мярката се прилага за първи път от 14 години в общината

3 деца от община Раковски ще бъдат настанени във възпитателно училище интернат (ВУИ). Това съобщи секретарят на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Раковски Веселин Делипетров.

Местната комисия за борба с противообществените прояви е стартирала процедура по настаняването на 2 момичета и 1 момче във възпитателно училище. Бягство от дома, дребни кражби, скитничество и просия, и уронване авторитета на лицата, които се грижат за тях, са техните провинения.

Възпитателната мярка се прилага за първи път от 14 години, уточняват от пресцентъра на община Раковски. Оттам допълват, че ВУИ са наследници на бившите ТВУ-та и към момента са 6 на брой на територията на България. 5 от тях са за момчета и само 1 – за момичета.

Това е най-тежката мярка, която може да се приложи спрямо деца, които са извършили противообществени прояви.

Тя не е присъда, а възпитателна мярка и има за цел преди всичко да предпази самото дете, а не да го лиши от свобода, както и да бъде възпираща мярка за други деца, с цел да се изкоренява чувството на безнаказаност в нашите подрастващи, обясняват от комисията. Тази мярка се налага, когато са изчерпани всички други методи, които не са дали резултат.

1 2

Подобни статии

Top