30 години екоорганизация в помощ на българската природа

30 години Зелени Балкани. 30 години в полза на българската природата.

През декември, Зелени Балкани честват своята 30-годишнина. Основана през 1988 г. от ентусиазирани млади хора и студенти в Пловдив, това е втората екологична организация в страната /след Комитета за защита на Русе/и първата природозащитна организация от „новото време“.

Развитието на организацията върви паралелно със зараждането и развитието на съвременното гражданско общество, след „промените“. Вече 30 години, Организацията работи за опазване на българската природа, като  в усилията си е подкрепена от хиляди български граждани.

Като непартийна и неполитическа организация, Зелени Балкани доказаха през годините, че безкористно и безпристрастно  се бори за спасяване на природното наследство на България.

През годините тя се утвърди като важен коректив и едновременно с това – партньор на държавните институции, като важен инструмент за гражданско участие, като ценен партньор на редица експертни, научни и международни неправителствени организации.

Организацията може да се похвали с редица успехи,сред които значимата роля на Зелени Балкани в:

– установяването на съвременното природозащитно законодателство и контрол за неговото спазване;

– изграждането на Националната екологична мрежа;

– опазването на природни местообитания;

– опазването и връщането в природата на България на редки видове, сред които и на изчезнали преди това видове като ловния сокол и белошипата, ветрушка, едрите видове лешояди;

– формиране на гражданското общество и отстояване на демократичните ценности;

– развиване на ценностите на дарителството и доброволчеството в България.

Подобни статии

Top